Có thiết bị hỗ trợ như thế này, đàn ông không thể kiếm cớ lười việc nhà được nữa

Cánh mày râu sẽ chẳng còn ngại việc nhà nữa với những trợ thủ đắc lực sở hữu công nghệ hiện đại dưới đây!