7 thứ bạn bắt buộc phải làm vệ sinh mỗi ngày, nếu không muốn rước bệnh vào thân

Đó chính là 7 vật dụng mà bạn thường xuyên để vài tuần, có khi cả tháng mới vệ sinh chúng 1 lần.